16. 11. 2020

Sveti krst

Sveti krst lahko prejme vsak otrok, katerega starši so verni in se zavedajo, da so ga dolžni versko vzgajati.

Krščevanje je običajno ob nedeljah.

Za prijavo otroka za krst potrebujete družinsko knjižico, rojstni list otroka in potrdilo o primernosti za botra, če ni iz naše župnije.

Če boste izbrali dva botra, naj bosta moški in ženska. Boter mora biti star vsaj 16 let in živi po krščanskih načelih, moli ter redno prihaja k bogoslužju. Če boter prihaja iz druge župnije, potrebuje botrsko potrdilo, ki ga dobi pri svojem župniku. Boter naj bo ali samski ali pa cerkveno poročen.

Priprave na krščevanje so v župnijski cerkvi po večerni sveti maši prvi četrtek v mesecu.

Za več informacij nam pišite na: zu.sentjernej@rkc.si

Priprava odraslih na prejem zakramentov

Krst odraslega človeka je tudi možen, če izrazi željo po njem in se nanj tudi primerno pripravi ter stopi v katehumenat. Odrasel človek ob krstu prejme tudi zakrament svete birme in prvega obhajila. Vse velja tudi za vsakega krščenega, ki želi prejeti zakrament svete birme in prvo obhajilo.