17. 11. 2020

Zakramentali

Kaj so zakramentali? So bogoslužna dejanja, s katerimi Cerkev posreduje Božji blagoslov. Ta je lahko namenjen tako ljudem, kot tudi živalim in vsaki stvari, ki nam služi v našem vsakdanjem življenju. Včasih so duhovniki podeljevali zelo veliko teh blagoslovov (zakramentalov),  ob godovih raznih priljubljenih svetnikov so bili določeni posebni blagoslovi.

Ljudje so bili v zgodnjih stoletjih krščanstva še zelo pod vplivom raznih poganskih navad, nekatere so se ohranile še prav  do danes, in jih ohranjamo bolj kot ljudsko izročilo – folkloro (pustne šeme).

Z zakramentali (blagoslovi) je Cerkev želela ljudi odvrniti od poganskih navad in namesto njih uvedla številne blagoslove, s katerimi je poudarila, da je vse naše življenje, naše delo in vse, kar nas v življenju spremlja, tako živali kot druge stvari, dar neskončno ljubečega nebeškega Očeta.

Drugi vatikanski koncil je mnoge blagoslove odpravil, ker jih je bilo že preveč, ohranil pa tiste, ki so postali in ostali vse do danes ljudem najbolj pri srcu: blagoslov sveč na svečnico, Blažev blagoslov na god sv. Blaža in pepeljenje na pepelnično sredo ter blagoslov velikonočnih jedil. V bogoslužni knjigi »Blagoslovi« so še mnogi drugi blagoslovi, ki pa jih je Cerkev prilagodila današnjemu življenju in razmeram: blagoslov doma ob božiču, blagoslov nove hiše ali stanovanja, blagoslovi vozil na Krištofovo nedeljo in še mnogi drugi.

Namen blagoslovov Cerkve je usmeriti našo pozornost v zavedanje, da mora vse kar imamo in vse kar delamo, nositi na sebi Božji blagoslov. Brez njega bi bilo vse naše prizadevanje prazno in neuspešno.

Duhovniki opažamo zanimivo dejstvo, da se verniki še vedno udeležujejo podeljevanja zakramentalov v veliko večjem številu, kot podeljevanja zakramentov. To se dogaja v vseh slovenskih župnijah. Po eni strani smo veseli, da ljudje s tem izkazujejo vero v moč Božjega delovanja tudi v zakramentalih, po drugi strani pa se moramo zavedati, da je potrebno na prvo mesto v našem duhovnem življenju postaviti vredno prejemanje zakramentov.

Cerkev nam v svojem Božjem poslanstvu poleg zakramentov deli tudi zakramentale.

Vedeti pa moramo, da so zakramentali le na drugi stopnji po pomembnosti Božjih darov. 

Na prvem mestu so zakramenti, zunanja sveta znamenja, po katerih Bog deli tiste milosti, ki so za naše življenje bistvenega pomena: sv. krst, sveta birma, sveto obhajilo, sveta spoved, sveto bolniško maziljenje, sveto mašniško posvečenje in sveti zakon. 

V obhajanju krščanskih skrivnosti v zakramentih gre za srečanje z Jezusom Kristusom v času (Katekizem KC).

On je navzoč v svoji Cerkvi do konca dni. Kristjani moramo zakramentalno življenje postaviti na prvo mesto. Zakramentali so za naše življenje samo kot poletni droben dež v suši, zakramenti pa studenci žive vode, ki popolnoma obnovijo vse, kar je v nas postalo suho in nerodovitno. Zakramente moramo prejemati s čistim srcem, v ta namen je še posebno pomembna sveta spoved.  

Mnogi kristjani na žalost nimajo več spoznanja, kako potrebno je spokoriti se in vsaj  nekajkrat na leto opraviti dobro sveto spoved. Ker pa želijo kljub temu na nek način ostati povezani z Bogom in Cerkvijo, se udeležujejo podeljevanja zakramentalov, pri katerih ni strogo predpisano, da jih smemo prejeti s čistim srcem. In tako so naše cerkve polne zlasti na god sv. Blaža, na pepelnico in na veliko soboto, ko duhovniki blagoslavljamo velikonočna jedila. Čeprav je to premalo za življenje po veri, pa vendarle kaže, da mnogi ljudje še vedno čutijo v sebi vero in povezanost s Cerkvijo. V tem smislu lahko rečemo: Hvala Bogu, vsaj to.

Blagoslov posameznika, družine ali stvari oz. stavb opravimo na vašo željo, seveda, če je blagoslov primeren.